Menu

Over de opleiding

De vierjarige studie Fashion Design, onderdeel van de bachelor Vormgeving van ArtEZ University of the Arts in Arnhem heeft een lange, succesvolle geschiedenis. De legendarische Elly Lamaker richtte in 1953 binnen de Kunstacademie Arnhem de afdeling Modeontwerpen en Modetekenen op. Met een handjevol studenten en zeer schrale middelen moest `Modevormgeving` destijds haar bestaansrecht op alle fronten bewijzen. Ten opzichte van de al bestaande beeldende opleidingen, tegenover het bedrijfsleven en ten opzichte van vergelijkbare buitenlandse opleidingen. Dat is haar gelukt. En het lukt ons telkens weer.
 
De afdeling Fashion Design van ArtEZ is sindsdien onafgebroken gegroeid. Voor de inmiddels meer dan 100 studenten uit het binnen- en buitenland staat een vakkundig team van ruim twintig docenten. Er zijn twee eerste klassen met elk 20 studenten, de hogere jaren variëren tussen de 20 en 25 studenten. 
 
In 2011 is de opleiding onderscheiden met de Grand Seigneur, de hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse mode-industrie, toegekend vanwege meer dan 50 jaar innovatief en baanbrekend modeonderwijs op het hoogste niveau. In 2014 is de opleiding door de overheid (NVAO) geaccrediteerd en kreeg hierbij de beoordeling Excellent
ArtEZ Fashion Design Arnhem is zowel binnen Nederland als in het buitenland gerenommeerd, met een lange lijst aan alumni die na afstuderen een succesvolle beroepscarrière hebben opgebouwd. Regelmatig zijn het Arnhemse modestudenten die felbegeerde Nederlandse en internationale prijzen in de wacht slepen, en in alle segmenten van het vakgebied werken ‘Arnhemmers’.

Doelstelling

Primaire doelstelling van de bachelor opleiding Fashion Design van ArtEZ Arnhem is om studenten hoogwaardig op te leiden tot modevormgever op bachelor niveau. Sleutelbegrippen hierbij zijn ontwikkeling van creativiteit, oorspronkelijkheid, gevoel voor actualiteit, een kritisch en analytisch vermogen, de gewenste vaardigheden, en het bijbrengen van de juiste werkdiscipline waarmee men later optimaal kan functioneren in de beroepspraktijk, of men nu werkzaam is als zelfstandig ontwerper of in teamverband binnen een bedrijf.  

Om het gewenste niveau te bereiken hanteert de afdeling een duidelijke structuur, één met een onderbouw en een bovenbouw. In de onderbouw, het propedeutische eerste jaar en het tweede jaar, zijn opdrachten gericht op het doorbreken van vastgeroeste en clichématige denkbeelden over mode, er wordt kennisgemaakt met ontwerpmethoden, een eigen originele ideevorming wordt gestimuleerd, en zowel kunst- als vaktheoretische kennis wordt bijgebracht. In de bovenbouw, het derde en vierde jaar, vindt de verdieping plaats: de ontwikkeling van het eigen persoonlijke handschrift maar ook richting de beroepspraktijk d.m.v. het derde jaars collectieve ontwerpproject Collectie Arnhem en de externe stage, het leren collectioneren, en het uiteindelijke afstuderen.
 
Studenten worden gestimuleerd om te participeren in zowel Nederlandse als Internationaal belangrijke modewedstrijden zoals bijv. Lichting in Nederland, Hyères in Frankrijk, de H&M Design Award in Zweden, de Redress Design Award en de International Youth Design Competition in China, Designblok Prague in Tsjechië, de ITS en de Mittelmoda Fashion Award in Italië, en de Apolda European Design Award in Duitsland. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: de mogelijkheid voor studenten om zich te meten met jonge ontwerpers van gerenommeerde opleidingsinstituten op mondiaal niveau en zich te presenteren aan de Internationale pers en vakpubliek, en de continuering van naamsbekendheid en Internationale positionering van de afdeling Fashion Design van ArtEZ Arnhem zelf. 

De studie

Fashion Design bij ArtEZ is een vierjarige Bachelor studie op HBO-niveau. De ontwikkeling van creativiteit staat voorop, dicht gevolgd door praktische en ambachtelijke aspecten en theoretische kennis. Het vaste rooster wordt jaarlijks onderbroken door een uitvoerperiode van meerdere weken waarin de studenten hun ontwerpen realiseren. Het jaar is verdeeld in twee semesters. Kenmerkend voor de opleiding zijn de talrijke contacturen, vooral in de eerste twee jaren. Veel studietijd wordt binnen de academie doorgebracht. Intensieve communicatie met zowel docenten als ook medestudenten is nu eenmaal onmisbaar. 

In grote lijnen verlopen de vier studiejaren als volgt:

Eerste jaar: Leren en Afleren
Veel experimentele ontwerpopdrachten. Vastgeroeste denkbeelden worden doorbroken en een eigen en originele ideevorming wordt gestimuleerd. Een eerste kennismaking met beeldende vakken in het algemeen en met Mode in het bijzonder. Vakken: Experimenteel ontwerpen, Modeontwerpen, Modetekenen, Textiles, Modeltekenen, Beeldgrammatica, Patroontekenen, Uitvoeren, Computervaardigheden, Mode & Kostuum en Kunsttheorie. 

Tweede jaar: De basis van het vakmanschap
In het tweede jaar ligt de nadruk op verbreding van (vak)kennis en het aanleren van vakgerichte vaardigheden. Modeontwerpen, Modetekenen, Patroontekenen, Uitvoeren, Textiles, Dessinontwerpen, Publiciteit, Fotografisch Beeld, Computervaardigheden, Mode & Cultuur en Kunsttheorie. In het tweede jaar worden tevens een viertal ‘clinics’ georganiseerd: samenkomsten met gespecialiseerde professionals, ter informatie van de diverse beroepsmogelijkheden. Een bijzonder inspannend jaar met nog meer contacturen dan in het eerste jaar. Een studiebelasting van zestig uur per week is niet ongewoon. 

Derde jaar: Aanrakingen met de beroepspraktijk
Het eerste semester heeft een vol programma met de lessen Modeontwerpen, Machinaal Breien, Modetekenen, Patroontekenen, Moulage, en Collectie Arnhem: een project waarin de derdejaars gezamenlijk één kledingcollectie ontwerpen, die ze vervolgens monsteren, stylen en presenteren. Dit project wordt afgesloten met een geheel door de studenten zelf georganiseerde en vormgegeven show voor vakpubliek medio januari in Amsterdam. Hiernaast wordt er de scriptie Kunsttheorie geschreven. In het tweede semester lopen alle studenten een stage van minimaal drie maanden in het binnen- of buitenland. Een intensieve ontwerpworkshop sluit het derde jaar af. Hierin komen de gedurende het jaar opgedane ervaringen van Collectie Arnhem en de stage samen. 
 
Vierde jaar: Het examenjaar
Het vierde jaar staat geheel in het teken van het ontwikkelen van het eigen handschrift van de student en het uiteindelijke afstuderen. Het eindexamenjaar wordt begeleid door een team van gespecialiseerde docenten op het gebied van modeontwerpen, materiaal en dessin, techniek, presentatie en portfolio, en theorie. Naast het vaste docententeam zijn ook de extern deskundigen bij het proces en de beoordeling van het eindexamen betrokken. In het vierde jaar maakt de student n.a.v. het persoonlijke talent, interesse en ambitie, vanuit de ervaringen opgedaan binnen de externe stage (tweede semester derde studiejaar), en op advies van het begeleidend docententeam, een keuze uit de twee studiespecialisaties, t.w. Fashion Design 3-D, en Fashion Design 2-D.
 

Docententeam

Matthijs Boelee Hoofd opleiding
Alieke Broekhuizen Coördinator

Wendy Barten Instructeur
Matthijs Boelee Modeontwerpen
Melanie Bomans Modeontwerpen
Anne Bosman Modeontwerpen
Alieke Broekhuizen Collectie Arnhem
Nemo Cheminée Experimenteel Ontwerpen
Elsien Gringhuis Modeontwerpen
Ratna Ho Textiles
Anya Janssen Modeltekenen
Hanneke Kamphuis Textiles | Dessinontwerpen
Sunanda Koning Instructeur
Eva Kramer Kunsttheorie | Vaktheorie | Research
Kees de Klein Publiciteit | Fotografisch Beeld
Karina Lennards Patroontekenen | Productie
Jasiek Mischke Beeldgrammatica
Rachid Naas Showproductie
Johannes Offerhaus Collectie Arnhem
Kevin Pleiter Machinaal Breien
Melanie Rozema Modeontwerpen 
Magda Saarloos Stage
Rolf Schoeber Computervaardigheden
Machteld Schouten Modetekenen | Presentatie
Stephanie Schuitemaker Collectie Arnhem
Rixt van der Tol Patroontekenen | Productie | Moulage
Gönül Yigit Instructeur
 

Toelating

Toelating
Voorafgaand aan het toelatingsexamen dient men zich eerst te registreren in Studielink.

Toelatingseisen
HAVO, VWO, Gymnasium, MBO (niveau 4) of een gelijkwaardig diploma.
Voor deze Engelstalige opleiding gelden taaleisen.
Is er twijfel of je bij de start van de studie kunt voldoen aan de diploma-eisen? Neem dan contact met ons op voordat je je aanmeldt.

Toelatingsexamen (online!)
Na aanmelding voor de toelatingsprocedure doet men toelatingsexamen d.m.v. het opsturen van een portfolio en een thuisopdracht. Beide digitale bestanden (PDF) zullen tezamen met het vragenformulier beoordeeld worden door een team van docenten.

Na ontvangst van portfolio en thuisopdracht beoordeelt het docententeam van de opleiding Fashion Design BA eerst de kwaliteit van het werk in samenhang met de motivatie. Als het werk aan alle eisen voldoet, word de kandidaat uitgenodigd voor een online toelatingsgesprek met twee docenten.

Wij beoordelen op:
1) Het vermogen zich beeldend uit te drukken, en te werken vanuit waarneming en concept. Hierbij letten we op tekenvaardigheid, inzicht in en gevoel voor kleur, vorm en materiaal en de authenticiteit die uit je werk spreekt.
2) Motivatie en communicatievermogen. In welke mate men fascinatie en inspiratie kan delen via beeld en motivatie in het aanmeldingsformulier.
3) Het vermogen tot kritische reflectie op beelden. Hierbij letten we op een onderzoekende en experimentele instelling, nieuwsgierigheid en oprechte belangstelling voor hedendaagse kunst en vormgeving.

Er zijn twee toelatingsrondes, de eerste in maart, de tweede in april.

Neem bij vragen contact met ons op via toelatingenartdesign.arnhem [at] artez.nl.

Taaleisen
Met ingang van cursusjaar 2016-2017 is Engels de officiële voertaal binnen de faculteit Art & Design, wat in praktijk inhoud dat de afdeling tweetalig onderwijs aanbied, t.w. in het Engels en in het Nederlands. Alle studenten (Nederlands en niet-Nederlands) dienen met ingang van studiejaar 2016-2017 te voldoen aan de Engelse taaleis op niveau IELTS 5.5. Voor Nederlandse studenten met HAVO, VWO of Gymnasiumniveau geldt dat zij hieraan automatisch voldoen, maar dit geldt niet voor studenten met MBO-4 niveau. Buitenlandse studenten die automatisch voldoen aan de vereiste taaleis zijn van origine Engelstalige studenten, buitenlandse studenten die hun gehele middelbare studie in het Engels hebben doorlopen, of buitenlandse studenten van wie hun diploma aangeeft dat zij voldoen aan niveau IELTS 5.5.

Alle informatie met betrekking tot de taaleisen is verkrijgbaar bij de afdeling Studentenzaken van ArtEZ (studentenzaken [at] artez.nl).